مفهوم HSE چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

HSE حرف اول کلمات  Health(بهداشت)، Safety ایمنی و Environment (محیط زیست) است که متولی و عهده دار کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار ، صنعتی و محیط ، ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست می باشد . HSE در صنعت نفت، درراستاي توسعه پایدار و کرامت انسان از فلسفه طریق نگاهی سیستماتیک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنعت نفت در زندگی انسان رشد و توسعه همه جانبه کشور اهمیت ویژه اي را ایفا می کند. این فلسفه و نگرش، استراتژي به حداقل رساندن اثرات نا مطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آنها با تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان وهمکاران سازمان، تجهیزات و تاسیسات، به صفر رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف شرایط نا ایمن و ارتقاء سلامت افراد، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح سازمان و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت را دنبال می کند. مقوله هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور جداگانه در طی سالهاي متمادي در صنعت نفت مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهی نو، سیستماتیک و همه جانبه تحت یک مدیریت واحد میباشد.

نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روشهاي مبتنی بر پیشگیري را ارائه میدهد

هرچند دستیابی به نظام خلاق در ساختار نظام مدیریت فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط ( HSE.MS) و

زیست رویکرد یکپارچه سازي فرایند ها و گردش کار و فعالیتهاي سه گانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح صنعت نفت نیازمند تلاشهاي زیادي است اما متخصصین و مدیران صنعت

HSE.MS  درسالهاي اخیر گامهاي و ارتقاء اهداف این نظام مدیریتی برداشته اند بطوریکه امروزه

مؤثري در جهت شکل گیري ساختار صنعت نفت در این فاصله زمانی کوتاه شاهد کسب موفقیت هایی در این نظام مدیریتی بوده است.

HSE چیست؟

فعالیت هاي بهداشت محیط از قبیل:

 • شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی هاي هوا، آب و فاضلاب و پسماندها
 • تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه

فعالیت هاي بهداشت تغذیه کارکنان از قبیل:

 • شناسایی، ارزیابی و پیشگیري از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاك، هوا، گیاهان، حیوانات
 • اطمینان از سلامت مواد غذایی کارکنا ن
 • تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سلامت فرد و محیط هاي کاري آنها

فعالیت هاي بهداشت حرفه اي از قبیل:

 • شناسایی، اندازه گیري، ارزیابی و کنترل ریسکهاي بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:

عوامل زیان آور فیزیکی

عوامل زیان آور شیمیایی

عوامل زیان آور بیولوژیکی

عوامل زیان آور ارگونومیکی

عوامل زیان آور مکانیکی

 • پیشگیري از وقوع بیماریهاي ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها و پایش سلامتی پرسنل در دوره هاي زمانبندي شده معین
 • پیشگیري از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنا ن

اهم فعالیتهاي ایمنی و آتش نشانی:

 • برگزاري کارگاه هاي آموزشی تخصصی آتش و اطفاء حریق و مانورهاي واکنش در شرایط اضطراري جهت پرسنل انبارها و تاسیسات گاز مایع و جایگاه هاي عرضه
 • نظارت بر حسن اجراي پروانه هاي کار سرد و گرم در سطح تاسیسات منطقه
 • ساماندهی وضعیت البسه استحفاظی پیمانکاران و رانندگان نفتکش در سطح انبارها و تاسیسات منطقه

 

 

شرکت هلال سبز صنعت (با مسئولیت محدود) در مهرماه سال 1369 شمسی با هدف ترویج فرهنگ ایمنی، پیش گیری از حادثه و مدیریت بحران تحت نام اولیه هلال سبز ایران تاسیس گردید.

خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نبش ویدا، شماره 120، طبقه2 ، واحد4

اشتراک خبرنامه

با ثبت ایمیل خود در خبرنامه شرکت هلال سبز صنعت در جریان تولید به روز ترین محصولات ما قرار خواهید گرفت.

جستجو