علامت MSDS چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

MSDS مخفف عبارت Material Safety Data sheets به معنى برگه هاى اطلاعات ایمنی مواد می باشد.MSDS تا جایى که ممکن است باید ساده و مختصر باشد و به زبان رسمى کشور استفاده کننده از ماده شیمیایى باشد.

فایدهMSDS  چیست ؟

وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که مصرف

کننده با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده ، جابجایی و هر ماده

انبارش نادرست آن در امان باشد. بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداري شود ، درانبارش و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بو د.

چه اطلاعاتى از طریق MSDS ارائه مى شو د؟

برگه هاى اطلاعات ایمنى مواد شیمیایى (MSDS) معمولا بایستى حاوي اطلاعات زیر هستند :

 • نام علمی ما ده
 • کد بین المللی شناسه #CAS
 • توصیف ماده
 • شناسه و فرمول ما ده
 • مخاطرات
 • کمک هاي اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها
 • روش هاي اطفا ء
 • روشهاي کاهش حو ادث
 • انبارداري و نگهد اري
 • کنترل هاي مواجهه و وسایل حفاظت فر دي
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • پایداري و واکنش پذیري
 • مشخصات سم شناسی ما ده
 • مشخصات اکولوژي و زیست محیطی ماده و توصیه هاي لازم جهت امحاء مواد زاید
 • اطلاعات مرتبط با حمل و نقل
 • اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطلاعات مرتبط

معمولا برگه هاى اطلاعات ایمنى مواد شیمیایى حاوى اطلاعات 16 گانه بالا مى باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات کشورهاى مختلف مطالب دیگرى نیز اضافه شود یا بعضى از اطلاعات غیر ضرورى حذف گردد.

تفاوت MSDS  با برچسب روى ماده شیمایى چیست ؟

MSDS تا حدود زیادى با برچسب ایمنى روى بسته بندى ماده شیمیاى متفاوت است. یک برچسب ایمنى ممکن

است مواردى کلى را در مورد خطرات بالقوه ى یک محصول یا ماده ى شیمیایى خاص بیان کند در حالى که  MSDS

اطلاعات جامع تر و کامل ترى را عنوان مى کند. در حقیقت MSDS مى تواند به عنوان یک رفرنس براى تهیه ى برچسب ایمنى مواد نیز به کار رود. به طور کلى مى توانیم بگوییم که MSDS بدین منظور تهیه مى شود که خطرات یک محصول را بیان کند و به ما بگوید که روش ایمن کار با آن محصول چگونه است.

 

 

شرکت هلال سبز صنعت (با مسئولیت محدود) در مهرماه سال 1369 شمسی با هدف ترویج فرهنگ ایمنی، پیش گیری از حادثه و مدیریت بحران تحت نام اولیه هلال سبز ایران تاسیس گردید.

خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نبش ویدا، شماره 120، طبقه2 ، واحد4

اشتراک خبرنامه

با ثبت ایمیل خود در خبرنامه شرکت هلال سبز صنعت در جریان تولید به روز ترین محصولات ما قرار خواهید گرفت.

جستجو